Vitaly Protopopov (UKR)
14:30
14 Oct 2020
Alexey Gamyanin
Çifte Şans
Vitaly Protopopov (UKR)
Berabere
Alexey Gamyanin